Voor optimaal bewegen

Online afspraak maken

Foutieve informatie in de polissen voor 2020 van VGZ en haar labels

De laatste weken zijn er veel vragen gesteld door verzekerden van VGZ en haar labels over de vergoeding van podotherapie in 2020. De labels van VGZ zijn Univé, Univé Zekur, IZZ, IZA, Bewuzt.nl en United Consumers VGZ.

In de verzekeringsvoorwaarden voor 2020 werd abusievelijk vermeld dat per 1-1-2020 de zolen gemaakt moeten worden door een 'schoenmaker of bedrijf 
aangesloten bij de SEMH'. VGZ verzekerden werden hierdoor op het verkeerde been gezet. Inmiddels heeft VGZ aan de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie gemeld dat ze de onvolledige informatie op de website gaat aanpassen. Podotherapeuten moeten lid zijn van de NVvP en ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister Paramedici. Bij Expert Movement wordt aan deze eisen voldaan. 

Dus ook in 2020 kunnen alle verzekerden van VGZ en haar labels recht op een vergoeding hebben. Voor exacte bedragen, controleer uw polisvoorwaarden of klik hier voor een overzicht.