Voor optimaal bewegen

Online afspraak maken

Maatregelen rondom Corona

Update 13 juli 2021

Hieronder leest u welke preventieve maatregelen we treffen bij uw bezoek.

Omdat wij u graag een veilige omgeving willen bieden en zelf graag veilig willen werken, hanteren wij 'strengere' regels dan landelijk gelden op dit moment.

 

Wij rekenen op uw begrip!

 

Triage voor de afspraak:

Twee dagen voordat uw afspraak plaatsvindt, ontvangt u een e-mail waarin uitgelegd wordt in welke gevallen u de afspraak af moet zeggen. Maakt u korter van te voren een afspraak of beschikt u niet over e-mail, dan wordt dit telefonisch met u besproken.

 

Wij verzoeken u uw afspraak in de volgende gevallen af te zeggen:

- U heeft 'klachten'. Ook als het een 'gewone verkoudheid' lijkt. 

- U bent in afwachting van een test.

- Uw huisgenoot heeft klachten en/of is in afwachting van een test.

- U heeft Corona of Corona gehad maar u bent nog in quarantaine.

- U moet in quarantaine verblijven doordat u terug bent gekomen van een reis in een risicovol (vakantie)gebied.

 

Zegt u uw afspraak alstublieft af, ook als dat betekent dat u zeer kort van te voren af moet zeggen. Vervolgens wordt er een nieuwe afspraak met u gemaakt en/of kunnen we gebruik maken van een video of telefonisch consult.

We proberen op deze manier te voorkomen dat de praktijk opnieuw zal moeten sluiten. Immers, wanneer onze medewerkers een 'gewone' verkoudheid zou hebben, zal de praktijk ook moeten sluiten. En deze situatie proberen we natuurlijk te voorkomen.  

 

Mocht u toch met klachten op de afspraak verschijnen, dan behouden wij ons het recht voor om de afspraak onmiddelijk te beëindigen.

 

Aanwijzingen tijdens uw bezoek:

 • Kom niet te vroeg, zodat u zo kort mogelijk in de wachtkamer verblijft. 
 • In de wachtruimte en behandelruimte proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.
 • Kom alleen naar uw afspraak en indien noodzakelijk, neem maximaal 1 begeleider mee. 1 begeleider is ook toegestaan voor kinderen tot 18 jaar.
 • Bij het binnenkomen in de behandelruimte, vragen wij u eerst uw handen te wassen of te desinfecteren met handalcohol (is aanwezig).
 • Zowel de behandelaar, u als cliënt en uw eventuele begeleider, dragen een mondkapje, omdat afstand houden niet aldoor mogelijk is.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Wij wassen de handen en/of desinfecteren met handalcohol voor en na uw bezoek.
 • Wij nemen de 1,5 meter afstand waar het kan in acht.
 • Wij dragen een FFP-2 masker of een type 2R mondmasker.
 • Bij lichamelijk contact dragen wij handschoenen.
 • Wij hanteren de NVvP Richtlijn Hygiëne en Infectiepreventie als een minimaal uitgangspunt.

 

Welke extra maatregelen heeft Expert Movement genomen?

 • In de wachtkamer staan de stoelen meer dan voldoende (1,5 meter) uit elkaar geplaatst.
 • Er is geen speelgoed en lectuur meer aanwezig.
 • In de wachtkamer wordt er geen koffie of thee meer geschonken. Wel zijn er flesjes water beschikbaar.
 • De behandelruimte is zodanig ingericht dat de onderlinge afstand van 1,5 meter voldoende in acht genomen kan worden.
 • Er wordt zoveel mogelijk gelucht en we beschikken over luchtreinigers.
 • Tussen de afspraken wordt er voldoende tijd ingepland. Hiermee wordt voorkomen dat u onnodig in contact komt met andere personen en is er tijd voor het kunnen uitvoeren van de extra hygiëne maatregelen. 
 • Als extra voorziening wordt er gebruik gemaakt van plexiglas schermen. 
 • Expert Movement heeft extra maatregelen getroffen bovenop de NVvP Richtlijn Hygiëne en Infectiepreventie.
 • Video consult en telefonisch consult zijn mogelijk en kunnen ook voor vergoeding in aanmerking komen van uw aanvullende ziektekostenverzekering.
 • Zolen, hulpmiddelen en andere producten kunnen contactloos bij u thuis worden bezorgd of opgestuurd.

 

Kortom, alles is in het werk gesteld om u op een veilige manier zo efficiënt en pijnloos mogelijk te laten bewegen!

 

Heeft u nog vragen, twijfels of opmerkingen over bovenstaande, dan horen wij dat graag.