Voor optimaal bewegen

Online afspraak maken

Weer open!

Update 20 mei 2020

Goed nieuws!!! Podotherapie praktijken kunnen weer open vanaf maandag 5 mei 2020.

Er is groen licht gekomen van het RIVM en het Ministerie van VWS om podotherapeutische zorg weer behoedzaam en veilig op te gaan schalen. Met de betrokken beroepsverenigingen is hard gewerkt om aan de hand van de voorwaarden van het RIVM tot een verantwoorde leidraad te komen die geldt voor alle paramedici.

Deze leidraad geeft aanwijzingen over welke cliënten er wel en niet behandeld mogen worden (triage), aanwijzingen over hoe de behandeling precies kan plaatsvinden en aanwijzingen over de inrichting van de praktijk.

 

Triage:

Bij het aanvragen of maken van een afspraak, nemen we telefonisch met u door of er risicofactoren bij u aanwezig zijn die van invloed kunnen zijn. Als dit niet het geval is, kunnen we een afspraak maken. Zijn er wel risicofactoren aanwezig, dan zoeken we samen naar een andere oplossing zoals het video consult of uitstellen van de behandeling.

Afspraken kunnen zoals gewoonlijk ook online aangevraagd worden. Naar aanleiding van de aanvraag voor de afspraak, wordt er telefonisch contact met u opgenomen voor de 'triage'. 

 

Aanwijzingen tijdens uw bezoek:

 • Kom niet te vroeg, zodat u zo kort mogelijk in de wachtkamer verblijft.
 • In de wachtruimte en behandelruimte proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.
 • Kom alleen naar uw afspraak en indien noodzakelijk, neem maximaal 1 begeleider mee.
 • Bij het binnenkomen in de behandelruimte, vragen wij u eerst uw handen minimaal 20 seconden te wassen of te desinfecteren met handalcohol (is aanwezig).

 

Wat kunt u van de podotherapeut verwachten?

 • Deze wast de handen minimaal 20 seconden of desinfecteert met handalcohol voor en na uw bezoek.
 • Neemt de 1,5 meter afstand in acht.
 • Wanneer het niet mogelijk is om de 1,5 meter afstand te bewaren, zoals tijdens het lichamelijk onderzoek, draagt de podotherapeut een chirurgisch mondmasker en soms een gezichtsscherm.
 • Tijdens het lichamelijk onderzoek draagt de podotherapeut handschoenen.
 • De podotherapeut houdt zich aan de NVvP Richtlijn Hygiëne en Infectiepreventie.

 

Welke extra maatregelen heeft Expert Movement genomen?

 • In de wachtkamer staan de stoelen meer dan voldoende (1,5 meter) uit elkaar geplaatst.
 • Er is geen speelgoed en lectuur meer aanwezig.
 • Helaas mag er in de wachtkamer geen koffie of thee meer geschonken worden. Wel zijn er flesjes water beschikbaar.
 • De behandelruimte is zodanig ingericht dat de onderlinge afstand zo goed mogelijk in acht genomen kan worden.
 • Tussen de afspraken wordt er voldoende tijd ingepland. Hiermee wordt voorkomen dat u onnodig in contact komt met andere personen en is er tijd voor het kunnen uitvoeren van de extra hygiëne maatregelen. 
 • Als extra voorziening wordt er gebruik gemaakt van plexiglas schermen. 
 • Expert Movement houdt zich aan de NVvP Richtlijn Hygiëne en Infectiepreventie.
 • De mogelijkheid voor een video consult blijft bestaan.
 • Zolen, hulpmiddelen en andere producten kunnen contactloos bij u thuis worden bezorgd of opgestuurd.

 

Kortom, alles is in het werk gesteld om u op een veilige manier weer zo efficiënt en pijnloos mogelijk te laten bewegen!

En we kijken er erg naar uit om u te zien!

 

Heeft u nog vragen, twijfels of opmerkingen over bovenstaande, dan horen wij dat graag.