Expert MovementMaatregelen rondom corona

Maatregelen rondom corona

MAATREGELEN RONDOM CORONA

Ondanks dat er geen landelijk geldende maatregelen meer zijn, hanteren wij nog wel een aantal voorzorgsmaatregelen.

Op deze manier houden we de zorg ook voor de kwetsbaren toegankelijk.

Hieronder leest u welke preventieve maatregelen we treffen bij uw bezoek.

Triage voor de afspraak:

Twee dagen voordat uw afspraak plaatsvindt, ontvangt u een e-mail waarin uitgelegd wordt in welke gevallen u de afspraak af moet zeggen. Maakt u korter van te voren een afspraak of beschikt u niet over e-mail, dan wordt dit telefonisch met u besproken.

Wij verzoeken u uw afspraak in de volgende gevallen af te zeggen:

 • U heeft ‘klachten’. Ook als het een ‘gewone verkoudheid’ lijkt. 
 • U of uw huisgenoot heeft Corona.

Zegt u uw afspraak alstublieft af, ook als dat betekent dat u zeer kort van te voren af moet zeggen. Vervolgens wordt er een nieuwe afspraak met u gemaakt en/of kunnen we gebruik maken van een video of telefonisch consult.

Mocht u toch met klachten op de afspraak verschijnen, dan behouden wij ons het recht voor om de afspraak onmiddelijk te beëindigen.

Aanwijzingen tijdens uw bezoek:

 • Kom niet te vroeg, zodat u zo kort mogelijk in de wachtkamer verblijft.
 • In de wachtruimte en behandelruimte proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.
 • In alle ruimten zijn faciliteiten om uw handen te wassen en/of te desinfecteren met handalcohol.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Wij wassen de handen en/of desinfecteren met handalcohol voor en na uw bezoek.
 • Wij nemen de 1,5 meter afstand waar het kan in acht.
 • Wij dragen een FFP-2 masker of een type 2R mondmasker als wij geen afstand kunnen houden.
 • Bij lichamelijk contact dragen wij handschoenen.
 • Wij hanteren de NVvP Richtlijn Hygiëne en Infectiepreventie als een minimaal uitgangspunt.

Welke extra maatregelen heeft Expert Movement genomen?

 • In de wachtkamer staan de stoelen meer dan voldoende (1,5 meter) uit elkaar geplaatst.
 • De behandelruimte is zodanig ingericht dat de onderlinge afstand van 1,5 meter voldoende in acht genomen kan worden.
 • Er wordt zoveel mogelijk gelucht en we beschikken over luchtreinigers.
 • Tussen de afspraken wordt er voldoende tijd ingepland. Hiermee wordt voorkomen dat u onnodig in contact komt met andere personen en is er tijd voor het kunnen uitvoeren van de extra hygiëne maatregelen.
 • Als extra voorziening wordt er gebruik gemaakt van plexiglas schermen.
 • Expert Movement heeft extra maatregelen getroffen bovenop de NVvP Richtlijn Hygiëne en Infectiepreventie.
 • Video consult en telefonisch consult zijn mogelijk en kunnen ook voor vergoeding in aanmerking komen van uw aanvullende ziektekostenverzekering.
 • Zolen, hulpmiddelen en andere producten kunnen contactloos bij u thuis worden bezorgd of opgestuurd.

Kortom, alles is in het werk gesteld om u op een veilige manier zo efficiënt en pijnloos mogelijk te laten bewegen!

Heeft u nog vragen, twijfels of opmerkingen over bovenstaande, dan horen wij dat graag.